Skolelederen har ordet

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.  FGU Vest Varde skal være en trædesten til at komme videre.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år, og endnu ikke er parat til at gå i gang med- eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

Fælles for de unge der starter hos os er, at de har brug for en anden vej til at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt. Uanset hvad du har brug for, vil vi rigtig gerne hjælpe dig.

På skolen i Varde har vi et slogan: ”Vi vil hellere få systemet til at passe til den enkelte, frem for den enkelte skal passe ind i systemet”.  Det betyder blandt andet, at vi sammen med dig laver din forløbsplan ud fra dine uddannelsesønsker. Det betyder, at vi skræddersyr et forløb, der passer netop til dig.

Hvis du starter på vores skole, vil du møde nogle super gode undervisere og vejledere, der hver dag gør sig umage for, at du skal have gode skoleoplevelser, så du føler en glæde og tryghed ved at gå i skole her. Forudsigelighed, trygge rammer og genkendelige strukturer, samt udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer er nøgleord for vores dagligdag.

Introvideo

Eleverne har ordet

Find os på

 

Find vej til skolen

FGU Vest Varde
Hammeren 3
6800 Varde