Skoledagen på FGU

Selvom FGU VEST har afdelinger i Esbjerg, Varde og Ribe, så er der flere ting, der er ens på tværs af de 3 afdelinger.

Madordning

Du får et måltid mad på FGU hver dag.
Vi spiser sammen og vægter det sociale fællesskab meget højt.

Ved sygdom og fravær

Du har mødepligt på FGU.
Derfor skal du melde dig syg om morgenen inden skoledagen begynder.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Lovligt fravær: sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder eller noget er aftalt med os på FGU VEST.

Ulovligt fravær: udeblivelse uden lovlig grund, kommer for sent til undervisningen, ikke deltager aktivt i den planlagte undervisning.

Mødetider

Din mødetid afhænger af hvilken afdeling du går på.
Du har undervisning 29 timer om ugen.

Læs mere omkring mødetiderne for din afdeling her:

FGU VEST Esbjerg

FGU VEST Varde

FGU VEST Ribe

Ungdomskort

Du har som elev på FGU VEST mulighed for at få billigere offentlig transport med et ungdomskort.

Prisen er ca. 380 kr. om måneden – det kan vi hjælpe dig med at blive godkendt til.

Skoleydelse

Som elev på FGU modtager du skoleydelse, som varierer alt efter din situation. Derfor er det vigtigt, at DU kontrollerer at dine oplysninger er korrekte, ligesom du har pligt til at oplyse det til skolen, hvis der sker ændringer i din bo-situation. Dette er for at din skoleydelse er korrekt.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Husk at oprette e-Boks og NemKonto, så din skoleydelse kan blive udbetalt.

Satserne for 2021 er:

Takst pr. uge Cirkatakst pr. måned
Ung under 18 år 383 kr. 1.666 kr.
Ung over 18 år (Hjemmeboende) 665 kr. 2.892 kr.
Ung over 18 år (Udeboende) 1.543 kr. 6.712 kr.
Forsørgertillæg (Ikke-enlig forsørger) 597 kr. 2.597 kr.
Forsørgertillæg (Enlig forsørger) 1.493 kr. 6.494 kr.

Orden og samværsregler

Vi er mange mennesker, der arbejder og har vores gang på skolen; elever, kollegaer, frivillige og gæster. Du vil møde mange forskellige mennesker, der lige som dig selv, skal føle sig godt tilpas, når de er her. Det skal vi alle bidrage til.

At være elev på FGU VEST er et valg, du selv har truffet, og vi vil meget gerne hjælpe dig godt videre til dit næste mål. For at nå det mål, og for at alle på FGU VEST skal have en god hverdag, har vi nogle regler. Ordens- og samværsreglerne handler om, hvordan vi forventer, du opfører dig, mens du er på skolen. Reglerne gælder både i undervisningstiden og i din fritid, fx din digitale opførsel på sociale medier. Vi accepterer ikke krænkende adfærd, der har negative konsekvenser for de øvrige elever eller ansatte, hverken i eller udenfor undervisningstiden.

Udover skolens egne regler gælder samfundets almindelige love og regler også her på skolen.

Generelle regler:

Når du arbejder i værkstederne og andre lokaler skal du altid følge de anvisninger, underviserne eller vejlederne giver dig med hensyn til undervisningen, opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.

Endvidere gælder følgende

  • Du er en god kammerat over for alle, du hverken mobber, truer eller er voldelig. Det gælder både fysisk og på de sociale medier.
  • Du taler pænt til alle – også på de sociale medier.
  • Du indtager hverken alkohol eller euforiserende stoffer mens du er på skolen.
  • Du skal gøre dig umage på FGU. Du skal yde en god arbejdsindsats, både når du arbejder alene, og når du arbejder sammen med andre. Vi forventer at du gør det så godt som du kan
  • Du kommer til tiden og deltager i de aktiviteter, vi planlægger til dig.

Hvis du mod alle forventninger ikke overholder reglerne:

–    Så tager din kontaktlærer en snak med dig for at finde en løsning.

–     Ved gentagelse indkaldes du til et møde med ledelsen. Her kan det aftales, at du sendes hjem uden løn. Ved endnu en gentagelse kan et ophør komme på tale

–     Du bliver sendt hjem øjeblikkeligt, hvis du er påvirket af rusmidler, truende eller er voldelig.