Bestyrelsen

Brian Lyst (Formand)
Udpeget af LO Vest
27 64 01 06, 
bl@lo-esbjerg.dk

Lars Katzmann (Næstformand)
Udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.
28 88 79 57
lak@rybners.dk 

Rasmus Peter Rasmussen
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 40 94 76 19
rasra@esbjergkommune.dk

Steen Holm Iversen
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 23 24 68 64
sthi@varde.dk

Peder Foldager
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 29 62 14 11
peder@hellehallen.dk

Peder Pedersen
udpeget af LO Vest
 38 18 70 80
 20 23 99 61
pep@nnf.dk

Niels Heinel
Udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 30 24 88 59
nh@fanoe.dk

Michael Boel Olesen
Udpeget af Dansk industri

Kurt Bjerrum
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
som suppleant for Britta Bendix
 22 95 52 66
kurbj@esbjerg.dk

Jesper Callesen
Personalerepræsentant
(med stemmeret)
jesper@fguvest.dk

Charlotte Clausen
Personalerepræsentant
(uden stemmeret)
charlotte@fguvest.dk

Organisationsdiagram

Gældende fra 16. december 2021