VISION:

FGU Vest er de unges vej til uddannelse og job, med mod på fremtiden.

MISSION:

Vi arbejder i FGU Vest ud fra de 15 didaktiske principper i autentiske praksisnære læringsmiljøer.

Vi arbejder i dagligdagen med en rummelig håndholdt indsats, hvor vi styrker elevens faglighed, personlig udvikling og overgang til uddannelse og job.

På FGU Vest møder vi hinanden med tillid, respekt og nysgerrighed. Vi arbejder som fællesskab mod fælles mål.

VÆRDIER:

MOD: vi skal turde være modige som uddannelsesinstitution, vi skal gå nye veje i undervisningen og i den håndholdte indsats. Vores mod skal give eleverne mod, eleverne skal få tillid til egne evner og blive modige i eget liv.

FÆLLESSKAB: i fællesskabet oplever vi at have noget sammen. Eleverne løfter sig i fællesskabet, og eleverne skal have følelsen af høre til. Vi ønsker følelsen af samhørighed.

FAGLIGHED:
høj og tilpasset faglighed giver trivsel og målrettethed for eleven. FGU Vest skal stå på sin faglighed og praksisnære/autentiske læringsmetoder som det attraktive supplement til de unges uddannelseslandskab.

TILLID: vi ønsker tillid til hinanden både imellem medarbejder og ledelse, og imellem skolen og eleverne. Tillid skal baseres på respekt til hinanden, og en anerkendende tilgang til forskellighed.

RUMMELIGHED: som en rummelig skole ønsker vi at sætte klare rammer om eleven, hvor skolen i vid udstrækning kan tilpasses elevens individuelle behov for udvikling og læring.