Praktisk info og politikker

Orden og samværsregler

Vi er mange mennesker, der arbejder og har vores gang på skolen; elever, kollegaer, frivillige og gæster. Du vil møde mange forskellige mennesker, der lige som dig selv, skal føle sig godt tilpas, når de er her. Det skal vi alle bidrage til.

At være elev på FGU Vest er et valg, du selv har truffet, og vi vil meget gerne hjælpe dig godt videre til dit næste mål. For at nå det mål, og for at alle på FGU Vest skal have en god hverdag, har vi nogle regler. Ordens- og samværsreglerne handler om, hvordan vi forventer, du opfører dig, mens du er på skolen. Reglerne gælder både i undervisningstiden og i din fritid, fx din digitale opførsel på sociale medier. Vi accepterer ikke krænkende adfærd, der har negative konsekvenser for de øvrige elever eller ansatte, hverken i eller udenfor undervisningstiden.

Udover skolens egne regler gælder samfundets almindelige love og regler også her på skolen.

Generelle regler:

Når du arbejder i værkstederne og andre lokaler skal du altid følge de anvisninger, underviserne eller vejlederne giver dig med hensyn til undervisningen, opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.

Endvidere gælder følgende

  • Du er en god kammerat over for alle, du hverken mobber, truer eller er voldelig. Det gælder både fysisk og på de sociale medier.
  • Du taler pænt til alle – også på de sociale medier.
  • Du indtager hverken alkohol eller euforiserende stoffer mens du er på skolen.
  • Du skal gøre dig umage på FGU. Du skal yde en god arbejdsindsats, både når du arbejder alene, og når du arbejder sammen med andre. Vi forventer at du gør det så godt som du kan
  • Du kommer til tiden og deltager i de aktiviteter, vi planlægger til dig.

Hvis du mod alle forventninger ikke overholder reglerne:

–    Så tager din kontaktlærer en snak med dig for at finde en løsning.

–     Ved gentagelse indkaldes du til et møde med ledelsen. Her kan det aftales, at du sendes hjem uden løn. Ved endnu en gentagelse kan et ophør komme på tale

–     Du bliver sendt hjem øjeblikkeligt, hvis du er påvirket af rusmidler, truende eller er voldelig.

Rygepolitik

Den 1. august 2021 bliver FGU Vest en røgfri skole, jf. lovpakken om rygning blandt børn og unge.
Det betyder at:

  • Der er røgfrit på skolerne i elevernes mødetid. Elever og ansatte er altså røgfri i skole- og arbejdstiden; også uden for skolerne. Det betyder, at du heller ikke må gå hen et andet sted for at ryge.
  • Røgfrit betyder, at der ikke anvendes nogen former for tobak, røg, snus eller e-cigaretter.
  • Vi har alle et ansvar for at sikre, at FGU Vest er et røgfrit miljø

Rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen eller møde i skole påvirket!
Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælge stoffer af nogen art på skolen!
Husk, vi vil altid gerne hjælpe dig, hvis du har et misbrug.

Ved sygdom og fravær

Du har mødepligt på FGU.
Derfor skal du melde dig syg om morgenen inden skoledagen begynder.
Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med din vejleder, vil det blive registreret som ulovligt fravær, og du vil blive trukket i skoleydelse.

Lovligt fravær: sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder eller noget er aftalt med os på FGU Vest.

Ulovligt fravær: udeblivelse uden lovlig grund, kommer for sent til undervisningen, ikke deltager aktivt i den planlagte undervisning.

IT

FGU Vest har du brug for en computer i skoletiden.
Hvis du ikke selv har en computer, du kan tage med i skole, kan du låne en hos os.

Ordblind og hjælpemidler

Har du brug for hjælp til at læse og skrive, er FGU Vest et godt tilbud til dig. Vi har mange elever med læsevanskeligheder, og har tilrettelagt undervisningen, så vi tager hensyn til det.
Du får den støtte og de hjælpemidler, du har brug for. Og du lærer om de programmer, der kan hjælpe dig.

Ordblindhed.dk
Ordblindhed.dk henvender sig til mennesker med ordblindhed og deres familier, men også til fagfolk og virksomheder. Her finder du blandt andet information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning og rådgivningstilbud for mennesker med ordblindhed.

Læs mere på ordblindhed.dk

Arbejdstøj

Du vil få et skab til rådighed, hvor du kan låse dine ting og tøj inde.
Hvis linjen, du er på, kræver, at du skal have arbejdstøj på (f.eks. sikkerhedssko), får det udleveret af skolen.

Feriekalender

Skoleåret 2021/2022 starter mandag den 9. august

Skema over feriedage – begge dage er inklusive

Fra og med Til og med
Lørdag 16. oktober 2021 Søndag 24. oktober 2021
Torsdag 9. december 2021 Torsdag 9. december 2021
Lørdag 18. december 2021 Tirsdag 4. januar 2022
Lørdag 12. februar 2022 Søndag 20. februar 2022
Lørdag 9. april 2022 Mandag 18. april 2022
Fredag 13. maj 2022 Søndag 15. maj 2022
Torsdag 26. maj 2022 Søndag 29. maj 2022
Lørdag 4. juni 2022 Mandag 6. juni 2022
Lørdag 2. juli 2022 Søndag 7. august 2022

Skoleåret 2022/2023 starter mandag den 8. august