Målgruppen

FGU er for dig, der:

  • er under 25 år
  • skal blive klar til at fuldføre en ungdomsuddannelse, eller gerne vil i arbejde
  • har fået 9 års undervisning i folkeskolen og derved har opfyldt undervisningspligten

Før du kan starte på FGU, skal du have lavet en uddannelsesplan sammen med din KUI-vejleder (din vejleder hos den Kommunale UngeIndsats).

Om uddannelsen

På FGU Vest siger eleverne “Der er plads til mig”. Hos os bliver du en del af fællesskabet.

På FGU Vest har vi fokus på det, du er god til, og hjælper dig med det, der kan være svært. Mange af eleverne på FGU Vest har udfordringer med at læse og skrive, det tager vi hensyn til.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra de 15 didaktiske principper som kendetegner al undervisning på FGU. Se mere her

Det siger eleverne

– Jeg har fået troen på mig selv tilbage

Sander

– Det er rart at der bliver taget hånd om de ordblinde elever

Dinna

– Der er altid hjælp at få når du har brug for det

Sebastian

AGU

AGU henvender sig til dig, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årige HF.

PGU

PGU henvender sig til dig, der lærer bedst ved praktisk læring og at bruge dine hænder. Teori og værkstedsundervisning er nøgleord.

EGU

EGU er til dig der gerne vil i virksomhedspraktik, få erfaringer og kompetencer og forbereder dig til beskæftigelse eller erhvervsuddannelse