FGU Vest Ribe tilbyder

Læs mere om de faglige temaer som tilbydes på FGU Vest Ribe.

Almen Grunduddannelse (AGU)

På FGU Vest Ribe har vi fagtemaet AGU, der står for Almen Grund Uddannelse. Denne linje er en uddannelsesforberedende linje, som er til dig, der gerne vil have et solidt almenfagligt ståsted og gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for senere at kunne søge videre ind på en ungdomsuddannelse.   

På AGU i Ribe er der meget matematik, dansk samt faget Identitet og medborgerskab på skemaet. Derudover har du mulighed for at vælge forskellige valgfag til, som ville kunne hjælpe dig på en kommende ungdomsuddannelse. På AGU i Ribe tilbyder vi valgfagene; engelsk, naturfag, samfundsfag og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).  

På AGU i Ribe forsøger vi at gøre den teoretiske viden mere praktisk ved hjælp af praksisnære opgaver, arbejde på de forskellige værksteder på FGU Vest Ribe, samt fælles projekter sammen med vores samarbejdspartner Ribe Vikingecenter. 

Du vil møde et undervisningsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder, plads til at fejle og lærere, som engagerer sig i at hjælpe dig med at udvikle de kompetencer, som du præcis mangler for at komme videre i ungdomsuddannelse og job.

Byg, bolig og anlæg

På FGU Vest Ribe har vi fagtemaet Byg, bolig og anlæg. Her servicerer vi vores egen FGU skole og Ribe VikingeCenter med mange forskellige opgaver som f.eks. foderhus til heste, reparation og vedligehold af Ribe VikingeCenters faciliteter og vikingehuse og drift opgaver.

Som FGU elev på Byg, bolig og anlæg får du også undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privat økonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), og du har mulighed for forskellige valgfag.

Undervisningen er som udgangspunkt helhedsorienteret og eleverne lærer om håndtering af maskiner, produktion, beregninger, kvalitetsforståelse, service, og sikkerhed. Vi opbygger et solidt kendskab til de forskellige håndværk i byggebranchen. Det er vigtigt for os at tage hensyn til den enkelte unge og sikre at alle trives med at gå i skole.

Når du har afsluttet din FGU uddannelse på Byg, bolig anlæg, har du lært noget om værktøjer, materialers egenskaber og anvendelse, fagsproget og vigtigheden om brugen af personlige værnemidler.

På FGU Vest Ribe er målet at udvikle den enkelte unges viden, færdigheder og kompetencer inden for håndværksfagene træ, metal og anlægsfagene. Gennem FGU uddannelsen ruster vi den unge bedst muligt til at komme videre i job eller uddannelse som f.eks. tømrer, snedker, VVS, smed, maler eller ejendomstekniker. Det skal være det, der giver mening for dig, og vi hjælper dig gerne.

Mad og ernæring

På Mad & ernæring produceres 2 måltider dagligt til skolens elever & ansatte. Du skal kunne arbejde tæt sammen med andre, da vi ofte arbejder i teams. På vores værksted oser det af stor aktivitet og megen humor og du lærer at have mange bolde i luften.

Vi lærer en masse om fødevarer, sund & ernæringsrigtig mad, tilberedningsmetoder, sæson varer, madspild, hygiejne og meget mere.
Vi bestræber os på at lave alt fra bunden af – eks. sylter og vi bager alt vores brød selv.

På mad & ernæring er alle medbestemmende, det vil sige at din mening er lige så vigtig som alle andres – Dagen starter med et lille morgenmøde hvor dagens opgaver bliver fordelt og det er her vi snakker om hvordan dagens menu skal tilberedes og hvordan, hvorefter du som elev melder ind på den opgave du finder interessant.

Du vil ofte få en opgave i form af at lave en uges madplan – herunder portionsberegne og lave indkøbslister.

Udover at lave mad til ansatte og elever, tager vi også imod bestillinger ud af huset – Evt. grillmenuer, studentermad, smørrebrød og kanapeer.

På mad og ernæring har vi også temaprojekter hvor du selv står for hele arrangementet – ”Din egen restaurant”, italiensk uge, julefrokost og meget andet.

Du vil dog ikke kun være i køkkenet, da teoriundervisning også er en del af mad og ernæring. Det kunne være emner som fødevarelære, madspild eller mad ”fra andre lande”

Vi lægger stor vægt på nysgerrighed omkring hvad der rør sig indenfor fødevarer og når tiden tillader det tager vi på ekskursion

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

PÅ FGU Vest Ribe har vi fagtemaet ”Jordbrug, skovbrug og fiskeri” også kaldet ”Gården”. På Gården passer vi dyrene, som alle er en del af Ribe VikingeCenter. Dyrene er med til at levendegøre vikingecenteret, så gæsterne får en oplevelse af vikingernes liv og levned. Vi har både islandske køer og heste, får, gæs og høns og to katte.

Vi går foran og har en faglig stolthed omkring landbrug. Vi går op i, at dyrene har det godt og trives bedst muligt. På Gården får eleverne undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privat økonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære), og eleverne har også mulighed for forskellige valgfag.

Undervisningen er som udgangspunkt helhedsorienteret og eleverne lærer om produktion, service, kvalitetsforståelse og opbygger et solidt kendskab til jordbrug. Og eleven får kendskab til dyr, planter, maskiner, natur og årets cyklus i landbruget. Det er vigtigt for os at tage hensyn til den enkelte elev og at alle har en god dag hvor alle trives med at gå i skole.

Som elev på Gården bliver den unge en del af et stærkt fællesskab og oplever det ansvar, der følger med at passe Gårdens dyr og være en vigtig del af samarbejdsfællesskabet med Ribe VikingeCenter.

På FGU Vest Ribe er målet at udvikle den enkelte unges viden, færdigheder og kompetencer inden for jordbrug og gennem FGU uddannelse og ruste den unge bedst muligt til at komme videre i job eller uddannelse som f.eks. landmand, dyrepasser, eller medarbejder på en landbrugsstation.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er en 2-årig uddannelse som er bygget op omkring praktik. EGU kan gøre dig klar til at komme i arbejde, eller til at starte på en anden uddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og du vil kun være i skole lidt af tiden. Derfor er EGU for dig, som foretrækker at arbejde i stedet for at være i skole.

Skoledelen kan være på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Når du har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får du et uddannelsesbevis. Som EGU-elev får du løn eller skoleydelse under uddannelsen.

Læs mere om EGU i folderen herunder.