På FGU VEST Esbjerg tilbyder vi

Læs mere om det som tilbydes på FGU VEST Esbjerg.

Almen Grunduddannelse (AGU)

AGU Intro/G

Går du og drømmer om at færdiggøre din 9. klasse (svarende til G-niveau), så du kan komme videre med en uddannelse på fx erhvervsskolerne? Så er AGU Intro/G noget for dig.

Her hjælper vi dig med at løfte dit faglige niveau til G-niveau. Fokus er på faglighed, trivsel og en stabil skoledag. Er du tosproget eller har andre udfordringer, så er der også masser af hjælp til dig. Undervisningen har nemlig fokus på lige netop dine udfordringer. I dansk, engelsk og matematik har vi en tolærerordning, som tilgodeser den enkelte elevs niveau endnu mere. Vi lytter gerne til input fra dig, og undervisningen er en blanding af teori og praksis med udgangspunkt i din hverdag og en udvidelse af din horisont, og vi arbejder ofte projektorienteret. Vi bestræber os på at arbejde helhedsorienteret, dvs. at vi arbejder med nogle overordnede emner, som er ens for alle uddannelser og linjer her på FGU VEST.

Vi glæder os til at se dig på AGU Intro/G ?

Velkommen til AGU E/D

Er drømmen en gymnasial eller erhvervsuddannelse? Så er hold AGU E/D svaret til dig. Måske mangler du netop at færdiggøre enten din 9. eller 10. klasse, så du herefter kan søge videre, hvor undervisningen her hjælper dig, der skal have løftet dit faglige niveau.

Fokuspunkterne er høj faglighed, fællesskab og din sociale udvikling. I dansk, engelsk og matematik er der tolærerordning, som tilgodeser netop dit niveau og gør det lettere for dig at løfte dit niveau. Vi ønsker at dygtiggøre dig mest muligt, og vi sætter en stor ære i at inddrage dig i undervisningen. Både hvad angår indhold, men også fremlæggelse. Vi styrker de mundtlige kompetencer som en naturlig del af undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis fra hverdagen, og hermed bygges teorien ovenpå. Vi arbejder ofte projektorienteret. Et projekt kan være, at vi skal planlægge en tur til New York, hvor vi skal udarbejde et budget, udvælge sightseeing-steder, som vi vil besøge, finde indkvarteringsmuligheder – og vi laver materialer på engelsk. På den måde styrker undervisningen en udvidelse af din horisont og lærer dig nye metoder at arbejde på.

Ydermere arbejdes der i at styrke dine analyse- og perspektiveringskompetencer inden for alle fag.

Vi glæder os til at se dig på AGU E/D ?

Basis

Hvis du, når du starter på FGU VEST, ikke helt ved, hvilken af vores AGU-, PGU- eller EGU-linjer, du ønsker at begynde på, kan du starte på Basis og blive inspireret og introduceret for dine muligheder, før du skal vælge. Vi arbejder sammen med dig om at få afklaring på, hvad du er god til, hvad du kunne tænke dig at blive bedre til, og hvad du gerne vil videre til – hvad enten det er uddannelse eller job.

På Basis er nøgleordene trivsel, succesoplevelser og afklaring. Der er ikke to dage, der er ens. Vi arbejder med ugentlige projektemner med en tværfaglig undervisningstilgang. Det vil sige, at vi ikke har et traditionelt skema, hvor fagene er delt op i dansk, matematik osv.

Undervisningen består af en blanding af teori og praksis, og vi bestræber os på, at der hver uge er indspark fra ”den virkelige verden”, enten i form af relevante gæstebesøg, virksomhedsbesøg/ture ud af huset. Gæstebesøgene giver dig muligheden for at blive inspireret, blive klogere, ligesom det giver dig mulighed for at være nysgerrig.

Vi arbejder også med at udforme skriftlige, mundtlige og fysiske produkter. Vi har blandt andet lavet en avis, vi har deltaget i Knæk Cancer og fremstillet plakater i den forbindelse, vi fremlægger for hinanden, og vi har lavet mad for at udregne forskellene på sund og usund mad (kalorier, fedt osv.).

Udover de ugentlige faglige emner, så har vi også løbende praktikuger. I praktikugerne vælger du et AGU- eller PGU-hold, som du kunne tænke dig at prøve af, inden du skal vælge retning. Du har også muligheden for at komme i erhvervstræning i en virksomhed uden for skolen.

Vi glæder os til at se dig på Basis ?

Motor og mekanik

Motor og mekanik er et værksted, hvor vi arbejder med motorer og alt det mekaniske, og vores hverdag ligner en arbejdsdag i en virksomhed i Danmark.

​Vi arbejder med værktøjslære, sikkerhed og teori. Vi arbejder med dyre ting og materialer, så det er derfor vigtigt, at du får en fornemmelse af, hvordan man passer på tingene. Både værktøj, maskiner, dig selv og hinanden.

​De praktiske opgaver på værkstedet er meget blandede. Vi laver biler, knallerter, cykler, havemaskiner, køkkenmaskiner – stort set alt, hvad der bevæger sig. Vi arbejder med brændstofmotorer, svagstrøm ofte på køretøjer, svejsning, almindelige tekniske problematikker samt rengøring og klargøring af biler.

​Vi har mange forskellige opgaver. Opgaver man kan finde i virksomheder, som beskæftiger de fag, som Motor og mekanik er målrettet mod. Det kan være alt fra totalrenoveringer af knallerter til dæk og hjulskifte på biler, over fejlsøgninger til pladearbejde.

På Motor og mekanik lærer vi at tænke teknisk for at forberede dig til en uddannelse med teknik som omdrejningspunkt: landbrugs-, auto-, lastvognsmekaniker, automatikmekaniker, tekniker, montører – og alle andre fag, der arbejder med maskiner.

Du skal via portofolier lære at dokumentere dit arbejde og beskrive, hvad du laver. Der stilles større og større krav til fagfolk om at kunne dokumentere f.eks. de reparationer, man laver på en bil. Mange autoværksteder laver videodokumentation til kunden. Desuden er det et krav for at bestå eksamen, at der er udarbejdet portofolier.

Udover motor og mekanikfag modtager du hver uge prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau.

Byg, bolig og anlæg

På Byg, bolig og anlæg eller i daglig tale ”træværkstedet” er vi to undervisere. Lasse, der har en baggrund som skovarbejder og Bill, der har en baggrund som bygningssnedker.

Som elev på byg, bolig og anlæg vil du opleve at vi har mange opgaver i byggebranchen, både på værkstedet eller ude hos kunden.

På byg, bolig oh anlæg vægter vi kammeratskabet og den gode omgangstone højt, da vi mener, det er udgangspunktet for et godt, sundt arbejdsmiljø samt ikke mindst en god hverdag, hvor vi alle skal lære meget.

Du vil komme helt ned til roden i vores materialelære med det princip, som vi kalder ”fra jord til bord”. Vi tager selv ud og fælder træerne, som du selv er med til at skære op i samarbejde med et savværk. På den måde får du en god og naturlig forståelse for træets opvækst og egenskaber.

Metal og industri

Industri kalder vi også for Smedelinjen.

På Smedeholdet har vi et uhøjtideligt forhold til hinanden, men med sikkerhed i fokus. Ud over fokus på sikkerhed vil du opleve læring ved at lave tingene. Teori om arbejdet kommer automatisk ved løsning af det praktiske arbejde.

Socialt fællesskab er meget vigtigt for vores trivsel, derfor tager vi en gang imellem ud af huset til forskellige arrangementer.

På værkstedet kommer du til at arbejde ved forskellige maskiner og med forskellige materialer. Opgaverne kan være specielle læringsopgaver med det formål at lære teknikker og færdigheder som for eksempel savning, svejsning, bukning, boring og til sidst finish. Andre opgaver er produktionsopgaver for kunder. Det kan for eksempel være fremstilling af grill, bålfad, forskellige slags beslag eller håndboldmål i jernrør. Opgaverne er meget forskellige, og du vil gradvis blive introduceret til forskellige håndværktøj og maskiner som koldsav, drejebænk osv. Du vil lære forskellige svejsemetoder, bukning ved cnc-styret kantbukker og meget mere.

Ofte skal du være med til at designe et produkt, for kundernes opgaver er sjældent ens.

 

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor du deltager i produktion af varer eller ydelser, som kan sælges.

Desuden modtager du hver uge prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau.

Industriel produktion indenfor jern og metal er et område med mange forskellige uddannelsesretninger. Og der er mangel på smede! Lønnen kan være ret god, når du er uddannet.

Kommunikation og medier

Overvejer du en uddannelse / job indenfor webdesign, fotografi, videoproduktion, journalistik, drone eller digitale og sociale medier?
Hvis du vil arbejde med computere, webdesign, mediegrafik, digital fotografering, TV-produktion, lys/lyd eller blogging, er Kommunikation & Medier en god indgang for dig!

Undervisningen, der foregår i et gaming-frit miljø, er en blanding af teori og praktisk arbejde ved moderne multimedie-PC’er og opgaver ”i marken”. Undervejs skal du lave opgaver for betalende kunder, der har kvalitetskrav og deadlines – i form af fotos, videoer, pjecer, brochurer, plakater, visitkort, programmer eller hjemmesider. Du fremviser dine produkter på udstillinger, sociale medier, blogs/vlogs, holdets eget website samt foto- og videodelingstjenester.

Vi dokumenterer FGU VESTs interne liv og events i Varde, Esbjerg og Ribe og laver et flot skoleblad samt indslag til Facebook. Vi tager ud i lokalsamfundet for at dække arrangementer, f.eks. royale besøg, sportskampe, løb, træf, udstillinger, koncerter o.l.

Vi laver instruktionsvideoer, interviews og eventfilm, og du arbejder med både lyd, billede og efterbehandling samt kontakt til kunder. Vi digitaliserer negativer, dias, gamle billeder og smalfilm og gør dem tilgængelige i moderne kvalitet.

Vi inviterer gæstelærere, der gør os klogere på ”det virkelige liv”, eller tager på studiebesøg på virksomheder. Du kan også komme i et 14-dages praktikforløb i en virksomhed.

Dine undervisere har mange års erfaring med undervisning, kommunikation og medier. Vi skaber et motiverende og anerkendende læringsmiljø, hvor du bliver stolt over de ting, du producerer. Vi taler pænt til og med hinanden og accepterer hinandens forskelligheder.

Udover mediefag modtager du hver uge prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau.

Handel og kundeservice

På handel og kundeservice arbejder vi med alle kerneområder indenfor faget, altså butik, kundeservice, handel, iværksætteri, og e-handel.

Vi arbejder med et afgrænset område inden for det faglige tema ”Handel og Kundeservice”. Her arbejder vi blandt andet med salg og videresalg af varer fra skolens forskellige værksteder til både private og offentlige kunder. Varerne sælger vi primært via vores popup-shop i Esbjerg Storcenter, på julemarkeder og forskellige events. Vi markedsfører vores produkter og serviceydelser via Instagram, Facebook og andet reklamemateriale, som eleverne udarbejder til det enkelte formål.

Du vil blive klædt på til at betjene kunder, aflæse deres behov, indgå i et samarbejde og tage ansvar for den fælles opgave, det er at drive en butik.

Som nævnt arbejder vi med handel, men vi arbejder også meget med mennesker og kultur, f.eks. psykologien ved salg. Vi bruger både hovedet og hænderne, da vi får lov at tilegne os erfaring med faget både i skolen og i vores butik.

På den måde afprøver vi det, vi har lært i undervisningen. Vi opbygger både den praktiske og den teoretiske erfaring med faget, og det at være tilknyttet en professionel arbejdsplads.

Desuden modtager du hver uge prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau.

Find os på Instagram: design_shoppen_fguvest eller Facebook: design-shoppen

Omsorg og sundhed

Omsorg og sundhed er for dig, der vil uddanne dig og arbejde indenfor omsorgssektoren, for eksempel social og sundhedshjælper/-assistent, pædagogisk assistent eller læse videre til pædagog.

Du har interesse for:

 • at blive klogere på dig selv og arbejde med dine personlige og sociale kompetencer
 • at arbejde i teams og samarbejde med mange forskellige mennesker
 • at udforske kommunikationen i mødet med andre mennesker
 • at arbejde med pædagogik og psykologi som handler om, hvordan vi mennesker tænker, føler og handler
 • at drage omsorg for dig selv og andre
 • at arbejde med ældre mennesker eller børn i pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • den professionelle omsorgsrolle
 • pædagogiske, psykologiske og sundhedsfaglige grundbegreber
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • grundlæggende hygiejneprincipper
 • hverdagen på arbejdsplads
 • fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Undervisningen er praksisnær. Det betyder, at vi øver den teoretiske læring igennem rollespil, aktiviteter, projekter og med besøg på plejecentre og i institutioner, så din læring bliver som i ”virkeligheden”, nemlig spændende.

Vores læringsmiljø har fokus på trivsel, respekt, samarbejde, udvikling, ældre, børn, unge og meget andet.

Hver uge modtager du også prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er en 2-årig uddannelse som er bygget op omkring praktik. EGU kan gøre dig klar til at komme i arbejde, eller til at starte på en anden uddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og du vil kun være i skole lidt af tiden. Derfor er EGU for dig, som foretrækker at arbejde i stedet for at være i skole.

Skoledelen kan være på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Når du har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får du et uddannelsesbevis. Som EGU-elev får du løn eller skoleydelse under uddannelsen.

Læs mere om EGU i folderen herunder.