På FGU Vest Esbjerg tilbyder vi

Læs mere om det som tilbydes på FGU Vest Esbjerg.

Almen Grunduddannelse (AGU)

AGU Intro/G

Går du og drømmer om at færdiggøre din 9. klasse (svarende til G-niveau), så du kan komme videre med en uddannelse på fx erhvervsskolerne? Så er AGU Intro/G noget for dig.

Her hjælper vi dig med at løfte dit faglige niveau til G-niveau. Fokus er på faglighed, trivsel og en stabil skoledag. Er du tosproget eller har andre udfordringer, så er der også masser af hjælp til dig. Undervisningen har nemlig fokus på lige netop dine udfordringer. I dansk, engelsk og matematik har vi en tolærerordning, som tilgodeser den enkelte elevs niveau endnu mere. Vi lytter gerne til input fra dig, og undervisningen er en blanding af teori og praksis med udgangspunkt i din hverdag og en udvidelse af din horisont, og vi arbejder ofte projektorienteret. Vi bestræber os på at arbejde helhedsorienteret, dvs. at vi arbejder med nogle overordnede emner, som er ens for alle uddannelser og linjer her på FGU Vest.

Vi glæder os til at se dig på AGU Intro/G ?

Velkommen til AGU E/D

Er drømmen en gymnasial eller erhvervsuddannelse? Så er hold AGU E/D svaret til dig. Måske mangler du netop at færdiggøre enten din 9. eller 10. klasse, så du herefter kan søge videre, hvor undervisningen her hjælper dig, der skal have løftet dit faglige niveau.

Fokuspunkterne er høj faglighed, fællesskab og din sociale udvikling. I dansk, engelsk og matematik er der tolærerordning, som tilgodeser netop dit niveau og gør det lettere for dig at løfte dit niveau. Vi ønsker at dygtiggøre dig mest muligt, og vi sætter en stor ære i at inddrage dig i undervisningen. Både hvad angår indhold, men også fremlæggelse. Vi styrker de mundtlige kompetencer som en naturlig del af undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis fra hverdagen, og hermed bygges teorien ovenpå. Vi arbejder ofte projektorienteret. Et projekt kan være, at vi skal planlægge en tur til New York, hvor vi skal udarbejde et budget, udvælge sightseeing-steder, som vi vil besøge, finde indkvarteringsmuligheder – og vi laver materialer på engelsk. På den måde styrker undervisningen en udvidelse af din horisont og lærer dig nye metoder at arbejde på.

Ydermere arbejdes der i at styrke dine analyse- og perspektiveringskompetencer inden for alle fag.

Vi glæder os til at se dig på AGU E/D ?

Byg, bolig og anlæg

På Byg, Bolig & Anlæg eller i daglig tale ”træværkstedet” er vi tre undervisere. Lasse, der har en baggrund indenfor skovbrug og natur, Søren der har en baggrund som elektriker samt Mads som har en baggrund i tømrerfaget.

Som elev på Byg, Bolig & Anlæg vil du opleve at vi har mange forskellige typer af opgaver – både på vores værksted og ude hos kunden.
På Byg, Bolig & Anlæg vægter vi kammeratskabet og den gode omgangstone højt, da vi mener, at det er udgangspunktet for et godt, sundt arbejdsmiljø samt ikke mindst en god hverdag, hvor vi alle skal trives og lære.

Ud over de praktiske færdigheder indenfor træfaget arbejder vi også med den teoretiske del af faget i forhold til materialeforståelse samt kendskab til maskiner og værktøj. Vi vægter sikkerhed og arbejdspladskultur højt og integrerer dette i den daglige undervisning ligesom fagene dansk og matematik også indgår i de praktiske opgaver på værkstedet.

I løbet af en almindelig uge på Byg, Bolig & Anlæg skal du også deltage i fagene dansk, matematik og PASE. Og du har også mulighed for at vælge et eller flere sjove valgfag.

Metal og industri

Fagtemaet Industri er et metalværksted med fokus på sikkerhed, læring og fagligt fællesskab.

På det faglige tema Industri, kan du tilegne dig forskellige færdigheder indenfor især smedefaget. Du vil f.eks. lære at svejse, klippe, bukke, bore, valse, skære, ved brug af maskiner.

Vi laver opgaver for virksomheder, private og interne opgaver.

Vi arbejder også med tegningsforståelse, 3D programmer og 3D printer.

Vi arbejder med de samme programmer (Autodesk Inventor) som der bliver brugt på erhvervsskolerne og i erhvervslivet, så du kan blive mere klar til uddannelse.

Der kan udbydes kursus i:
• § 17, dvs. det lovpligtige sikkerhedskursus
• Certifikat i rulle / bukkestillads
• Truckcertifikat

Vi bestræber os på at komme ud af værkstedet mindst én gang om måneden, som f.eks. Besøge en virksomhed, besøge en uddannelse på en skole, eller lave noget socialt sammen.

På fagtemaet Industri vil du møde voksne med forskellige erfaringer , som vil møde dig der hvor du er i livet.

Omsorg og sundhed

Omsorg og sundhed er for dig, der vil uddanne dig og arbejde indenfor omsorgssektoren, for eksempel social og sundhedshjælper/-assistent, pædagogisk assistent eller læse videre til pædagog.

Du har interesse for:

 • at blive klogere på dig selv og arbejde med dine personlige og sociale kompetencer
 • at arbejde i teams og samarbejde med mange forskellige mennesker
 • at udforske kommunikationen i mødet med andre mennesker
 • at arbejde med pædagogik og psykologi som handler om, hvordan vi mennesker tænker, føler og handler
 • at drage omsorg for dig selv og andre
 • at arbejde med ældre mennesker eller børn i pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • den professionelle omsorgsrolle
 • pædagogiske, psykologiske og sundhedsfaglige grundbegreber
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • grundlæggende hygiejneprincipper
 • hverdagen på arbejdsplads
 • fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Undervisningen er praksisnær. Det betyder, at vi øver den teoretiske læring igennem rollespil, aktiviteter, projekter og med besøg på plejecentre og i institutioner, så din læring bliver som i ”virkeligheden”, nemlig spændende.

Vores læringsmiljø har fokus på trivsel, respekt, samarbejde, udvikling, ældre, børn, unge og meget andet.

Hver uge modtager du også prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er en 2-årig uddannelse som er bygget op omkring praktik. EGU kan gøre dig klar til at komme i arbejde, eller til at starte på en anden uddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og du vil kun være i skole lidt af tiden. Derfor er EGU for dig, som foretrækker at arbejde i stedet for at være i skole.

Skoledelen kan være på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Når du har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får du et uddannelsesbevis. Som EGU-elev får du løn eller skoleydelse under uddannelsen.

Læs mere om EGU i folderen herunder.