På FGU Vest Esbjerg tilbyder vi

Læs mere om det som tilbydes på FGU Vest Esbjerg.

Almen Grunduddannelse (AGU)

AGU Intro/G

Går du og drømmer om at færdiggøre din 9. klasse (svarende til G-niveau), så du kan komme videre med en uddannelse på fx erhvervsskolerne? Så er AGU Intro/G noget for dig.

Her hjælper vi dig med at løfte dit faglige niveau til G-niveau. Fokus er på faglighed, trivsel og en stabil skoledag. Er du tosproget eller har andre udfordringer, så er der også masser af hjælp til dig. Undervisningen har nemlig fokus på lige netop dine udfordringer. I dansk, engelsk og matematik har vi en tolærerordning, som tilgodeser den enkelte elevs niveau endnu mere. Vi lytter gerne til input fra dig, og undervisningen er en blanding af teori og praksis med udgangspunkt i din hverdag og en udvidelse af din horisont, og vi arbejder ofte projektorienteret. Vi bestræber os på at arbejde helhedsorienteret, dvs. at vi arbejder med nogle overordnede emner, som er ens for alle uddannelser og linjer her på FGU Vest.

Vi glæder os til at se dig på AGU Intro/G ?

Velkommen til AGU E/D

Er drømmen en gymnasial eller erhvervsuddannelse? Så er hold AGU E/D svaret til dig. Måske mangler du netop at færdiggøre enten din 9. eller 10. klasse, så du herefter kan søge videre, hvor undervisningen her hjælper dig, der skal have løftet dit faglige niveau.

Fokuspunkterne er høj faglighed, fællesskab og din sociale udvikling. I dansk, engelsk og matematik er der tolærerordning, som tilgodeser netop dit niveau og gør det lettere for dig at løfte dit niveau. Vi ønsker at dygtiggøre dig mest muligt, og vi sætter en stor ære i at inddrage dig i undervisningen. Både hvad angår indhold, men også fremlæggelse. Vi styrker de mundtlige kompetencer som en naturlig del af undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis fra hverdagen, og hermed bygges teorien ovenpå. Vi arbejder ofte projektorienteret. Et projekt kan være, at vi skal planlægge en tur til New York, hvor vi skal udarbejde et budget, udvælge sightseeing-steder, som vi vil besøge, finde indkvarteringsmuligheder – og vi laver materialer på engelsk. På den måde styrker undervisningen en udvidelse af din horisont og lærer dig nye metoder at arbejde på.

Ydermere arbejdes der i at styrke dine analyse- og perspektiveringskompetencer inden for alle fag.

Vi glæder os til at se dig på AGU E/D ?

Byg, bolig og anlæg

På Byg, bolig og anlæg eller i daglig tale ”træværkstedet” er vi to undervisere. Lasse, der har en baggrund som skovarbejder og Bill, der har en baggrund som bygningssnedker.

Som elev på byg, bolig og anlæg vil du opleve at vi har mange opgaver i byggebranchen, både på værkstedet eller ude hos kunden.

På byg, bolig oh anlæg vægter vi kammeratskabet og den gode omgangstone højt, da vi mener, det er udgangspunktet for et godt, sundt arbejdsmiljø samt ikke mindst en god hverdag, hvor vi alle skal lære meget.

Du vil komme helt ned til roden i vores materialelære med det princip, som vi kalder ”fra jord til bord”. Vi tager selv ud og fælder træerne, som du selv er med til at skære op i samarbejde med et savværk. På den måde får du en god og naturlig forståelse for træets opvækst og egenskaber.

Metal og industri

Industri kalder vi også for Smedelinjen.

På Smedeholdet har vi et uhøjtideligt forhold til hinanden, men med sikkerhed i fokus. Ud over fokus på sikkerhed vil du opleve læring ved at lave tingene. Teori om arbejdet kommer automatisk ved løsning af det praktiske arbejde.

Socialt fællesskab er meget vigtigt for vores trivsel, derfor tager vi en gang imellem ud af huset til forskellige arrangementer.

På værkstedet kommer du til at arbejde ved forskellige maskiner og med forskellige materialer. Opgaverne kan være specielle læringsopgaver med det formål at lære teknikker og færdigheder som for eksempel savning, svejsning, bukning, boring og til sidst finish. Andre opgaver er produktionsopgaver for kunder. Det kan for eksempel være fremstilling af grill, bålfad, forskellige slags beslag eller håndboldmål i jernrør. Opgaverne er meget forskellige, og du vil gradvis blive introduceret til forskellige håndværktøj og maskiner som koldsav, drejebænk osv. Du vil lære forskellige svejsemetoder, bukning ved cnc-styret kantbukker og meget mere.

Ofte skal du være med til at designe et produkt, for kundernes opgaver er sjældent ens.

 

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor du deltager i produktion af varer eller ydelser, som kan sælges.

Desuden modtager du hver uge prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau.

Industriel produktion indenfor jern og metal er et område med mange forskellige uddannelsesretninger. Og der er mangel på smede! Lønnen kan være ret god, når du er uddannet.

Omsorg og sundhed

Omsorg og sundhed er for dig, der vil uddanne dig og arbejde indenfor omsorgssektoren, for eksempel social og sundhedshjælper/-assistent, pædagogisk assistent eller læse videre til pædagog.

Du har interesse for:

 • at blive klogere på dig selv og arbejde med dine personlige og sociale kompetencer
 • at arbejde i teams og samarbejde med mange forskellige mennesker
 • at udforske kommunikationen i mødet med andre mennesker
 • at arbejde med pædagogik og psykologi som handler om, hvordan vi mennesker tænker, føler og handler
 • at drage omsorg for dig selv og andre
 • at arbejde med ældre mennesker eller børn i pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • den professionelle omsorgsrolle
 • pædagogiske, psykologiske og sundhedsfaglige grundbegreber
 • kommunikation og konflikthåndtering
 • grundlæggende hygiejneprincipper
 • hverdagen på arbejdsplads
 • fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Undervisningen er praksisnær. Det betyder, at vi øver den teoretiske læring igennem rollespil, aktiviteter, projekter og med besøg på plejecentre og i institutioner, så din læring bliver som i ”virkeligheden”, nemlig spændende.

Vores læringsmiljø har fokus på trivsel, respekt, samarbejde, udvikling, ældre, børn, unge og meget andet.

Hver uge modtager du også prøveforberedende undervisning i dansk, matematik, PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) på 9.-10. klasses niveau

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er en 2-årig uddannelse som er bygget op omkring praktik. EGU kan gøre dig klar til at komme i arbejde, eller til at starte på en anden uddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og du vil kun være i skole lidt af tiden. Derfor er EGU for dig, som foretrækker at arbejde i stedet for at være i skole.

Skoledelen kan være på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Når du har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får du et uddannelsesbevis. Som EGU-elev får du løn eller skoleydelse under uddannelsen.

Læs mere om EGU i folderen herunder.